Gửi File Mẫu cho Maufree.vn

Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Với mục tiêu xây dựng một thư viện mẫu miễn phí lớn nhất dành cho tất cả mọi người. MẫuFree cần sự chung tay góp sức của mọi người. Mọi đóng góp về file mẫu xin tải lên tại đây. Xin chân thành cám ơn!

Vì hệ thống không nhận được File quá nặng nên mọi người vui lòng nén thành file .rar trước khi gửi. Trường hợp File nặng quá thì mọi người gửi về Email: maufree.vn@gmail.com.